Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu
Protega d.o.o. za trgovinu i usluge
22.lipnja 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte:
protega-doo@hi.t-com.hr
Info telefon:
+385 (0)51 266 403
Radno vrijeme korisničke podrške

radnim danom od 8:00 do 16:00 sati
Transakcijski račun:

Erste & Steiermarkische bank d.d. SWIFT/BIC : ESBCHR22
IBAN HR4924020061100623226
Matični broj: 2287994
OIB: 92282323960

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Rijeka 22.lipnja 3
Službeni e-pretinac: protega-doo@hi.t-com-hr

Opće odredbe

Tvrtka Protega d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni silverex.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice silverex.hr Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice silverex.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Protega d.o.o. te prihvaća da tvrtka Protega d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Protega d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Protega d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Protega d.o.o. poručuje krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.
Tvrtka Protega d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Protega d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Protega d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Svi materijali koji se nalaze na silverex.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Protega d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE PROTEGA D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica silverex.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Protega d.o.o. i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Protega d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Protega d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki Protega d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici silverex.hr

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice silverex.hr isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka Protega d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.
Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Protega d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Protega d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Protega d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Protega d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Tvrtka Protega d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Protega d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici silverex.hr stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Protega d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Protega d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
Protega d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Protega d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje Protega d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Protega d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
Silverex je figurativno i verbalno registrirani žig tvrtke Protega d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Silverex.hr je registrirana domena tvrtke Protega d.o.o

Tvrtka Protega d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na silverex.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Protega d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Protega d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem silverex.hr Internet stranice. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ailverex.hr internet stranice.
Sjedište tvrtke Protega d.o.o. je u Rijeci,22 lipnja 3, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Rijeci, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Protega d.o.o., u nadležnosti suda u Rijeci.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.
U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac kada je između krajnjeg korisnika i Protega d.o.o.sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin korisnik.
Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice silverex.hr
Uvjet za korištenje silverex.hr internet stranice je uspješna registracija kupca. U okviru registracije kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga silverex.hr Internet stranice.
Protega d.o.o. posebno poziva kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.
Protega d.o.o. preporuča kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na silverex.hr Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na silverex.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Protega d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima i korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
Posebni oblici prodaje/akcijska prodaja
Protega d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.
Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, Protega d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s Protega d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe od strane Protega d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Protega d.o.o. i kupca.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 30 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Protega d.o.o. 22.lipnja 3 51000 Rijeka
U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 30dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 30 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Protega d.o.o. na info broj ili mail adresu protega-doo@hi.t-com.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Protega d.o.o. Protega d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu.
Preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 30 dana:
– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Protega d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku30 dana od dana primitka robe kontaktirajte Protega d.o.o.
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
– pažljivo pregledajte proizvod,

Protega d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.
Protega d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Protega d.o.o., telefona 051 266 403 ili putem maila protega-doo@hi.t-com.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Protega d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Protega d.o.o. Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:
1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke- pouzećem:
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama:
•Visa, Mastercard, Meastro,MB plus i Diners jednokratno
3. Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Corvus Pay d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Protega d.o.o. stoga upozorava kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Protega d.o.o. smatra da je kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 051 266 403 ili putem e-maila: protega-doo@hi.t-com.hr

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaVrati me na trgovinu
   Izračunaj dostavu
   Primijeni kupon